top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Bedre sentrumsutvikling og næringsutvikling

Venstre foreslår i sitt program for neste periode å gjøre om Eigersund Parkering KF til Eigersund Sentrumsutvikling KF. Et parkeringsselskap er bare en av metodene som kan tas i bruk for å få til en positiv utvikling for sentrum. Det kan til og med tenkes at dette ikke er den beste metoden, eller at den må kombineres med andre tiltak. Venstre ønsker for eksempel at flere sykler eller reiser kollektivt til sentrum i stedet for å finne parkering til alle som skal kjøre egen bil.


Eigersund Næring og Havn KF er et annet kommunalt foretak som blant annet har fått ansvar for å legge til rette for økt turisme i kommunen. I tillegg skal de drive med tomteutvikling. I tillegg til dette har sentraladministrasjonen et mulighetskommune prosjekt.


Eigersund Næring og Havn KF har blitt et foretak som man tillegger oppgaver man ikke helt vet hvor man skal gjøre av. Mulighetskommune prosjektet er heller ikke en naturlig del av en helhetlig satsing på positiv utvikling for kommunen.


En positiv utvikling av sentrumsområder er en forutsetning for en positiv utvikling for kommunen. Dersom vi lykkes med sentrumsutvikling, kommer det turister til kommunen, og nye muligheter kommer for å etablere seg. Dessuten er den jobben som Eigersund Næring og Havn skal gjøre innen næringsutvikling for viktig til at de i tillegg også skal ha ansvar for turisme.


Venstre vil derfor arbeide for å endre måten kommunen driver sitt utviklingsarbeid på. Dette vil føre til at de kommunale foretakene klarer å levere bedre resultater på utvikling av aktivitet i næringsområder og sentrumsområder enn de kan gjøre idag.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page