top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Dalane Energi må ikke selges

Energimarkedet er i sterk endring. Det er ikke lenger bare vannkraft til panelovner og lyspærer et energiselskap skal levere. Det er energi til smarte anlegg som kanskje har sin egen energikilde. Det er smarte anlegg som ikke bare trenger energi, men også en dataforbindelse mot Internett tjenester. Det er energikunder som skal kjøpe strøm til priser som varierer med forskjellige tider på døgnet. Det er kunder som etterspør fornybar energi ikke bare på et lokalt marked, men også et europeisk energimarked. Også andre fornybare energikilder er etterspurt som for eksempel vindenergi.Hvor flinke er vi i Dalane til å være tidlig ute med nye og gode løsninger i markeder som endrer seg? De kommunale eierne av Dalane Energi er mest interessert i selskapet som en ekstra utbytte inntekt på kommunale budsjetter. De ser også selskapet som et mulig salgsobjekt som kan styrke den kommunale egenkapitalen.


Venstre ønsker heller at Dalane Energi skal være en viktig kompetansearbeidsplass i kommunen. Venstre vil ha et lokalt energiselskap som strekker seg etter nye muligheter i et energimarked i endring. Derfor ønsker Venstre å bidra til å endre den kommunale eierstrategi for Dalane Energi i neste periode.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page