top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Indre havn i Egersund

Indre havn i Egersund har siden byen ble grunnlagt vært det naturgitte utgangspunktet for bosetting i områdene rundt Eigerøy. Havneområdet ligger lunt til mellom fjellene med Eigerøy som vern mot Nordsjøen.


Dessverre har fortsatt ikke byen tilgang til indre havn. Nordsiden av indre havn er industriområde. På sørsiden ligger sjøhusene og blokkerer tilgang til havna. I sentrum er det parkering og bytelt som har fått plassen ved havna.Venstre mener at utviklingen av dette området er nøkkelen til at Eigersund som kommune og Dalane som region blir ansett som attraktiv. Få tør å investere i egen bolig eller bedrift i en kommune eller region som ikke ansees som attraktiv.


Det er også viktig at området blir utviklet på riktig måte. Bro over indre havn må ikke bygges for at bilene skal få enda en ny veg gjennom sentrum, slik det nå er planlagt. Indre havn må forbeholdes gående og syklende. Det er et kulturhus og ikke et rådhus som må bli det sentrale offentlige bygget ved indre havn. Området må utvikles med riktig fokus på kulturminner og et genuint ønske om å ivareta lokalhistorien. Venstre har de gode løsningene her som er avgjørende for en positiv utvikling for handel og service i sentrum.


Venstre vil, med støtte fra velgerne, sette fart på utviklingen av indre havn etter valgdagen.

0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page