top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Ingen flere vindmøller i Eigersund

Venstre har i mange år ønsket å styrke satsing på offshore fornybar energiproduksjon. De siste årene har Venstre vært en pådriver for etablering av fornybarfondet Nysnø som også har blitt lokalisert til vår region. Fornybarfondet får ekstra midler når Venstre sitter i regjering.


Dessverre kommer denne satsingen seint. Flere og flere landbaserte vindparker dukker opp langs kysten, og nå kan vi se at disse er mer dominerende enn det en kunne tenke seg når konsesjon og byggetillatelse ble gitt.Norge må bli med på å øke fornybar energiproduksjon i Europa både med nye energikilder som vind, men også å øke produksjon fra eksisterende vannkraftverk. Vi må bidra med å redusere utslipp av klimagasser fra energiproduksjon i Europa.


Nå er derimot grensa nådd for forringelse av natur i Eigersund. Venstre ønsker ikke å bygge flere vindmøller i kommunen. Venstres ønsker økt satsing på fornybar offshore energi og vil også lokalt arbeide for at Eigersund blir med på denne satsingen. Det er et alternativ for fornybar energiproduksjon ute i Nordsjøen som vil bevare Vestlandets kystnatur.

0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page