top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Parkeringspolitikk mot et døende sentrum

Venstre vil ikke at frivillige skal gå på dugnad for å kunne betale kommunale parkeringsavgifter. Derfor foreslo Venstre at forsamlingslokaler drevet av frivillige i den gamle delen av Egersund sentrum skulle få fritak for krav om parkeringsdekning. Dette stemte kommunestyret imot.


Det finnes allerede offentlige parkeringsplasser i sentrum som brukes når folk går på kulturarrangement eller de skal handle. Det å gå på et arrangement i et forsamlingslokale drevet av frivillige, kan godt inngå i samme ordningen. Disse plassene er dessuten finansiert med parkeringsavgift.


Det er en stor gode for lokalsamfunnet at frivillige bruker av sin fritid for å skape aktivitet i sentrum. Kommunen skal derfor ikke gjøre økonomisk fortjeneste på dette og risikere at motivasjonen for å gjøre frivillig arbeid blir mindre.Forsamlingslokalene som finnes i den gamle del av sentrum har ikke mulighet for parkering. Et krav om parkeringsplasser til eldre bebyggelse gjør at disse blir stående ubrukt til fordel for bebyggelse utenfor sentrum. Venstre ønsker et aktivt sentrum. Derfor må kommunen gjøre mer enn bare å innkassere frikjøp og parkeringsavgifter.


Et helt nytt parkeringsregime for sentrum må etableres med nye parkeringsløsninger. Dette krever mye mer enn å bare etablere et parkeringsselskap og sette opp parkeringsautomater for eksisterende parkeringsplasser. Ellers risikerer vi at både frivillige og kommersielle finner løsninger for sine virksomheter andre steder enn i sentrum.


Dagens parkeringspolitikk kan bidra til et døende sentrum. Venstre håper derfor å få støtte i det kommende valget for at sentrumsutvikling blir gitt høyere prioritet for neste periode.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page