top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Svømmetilbud for alle

Venstre vil bidra mer til at det blir bygget en ny svømmehall på Lagård. Kommunestyet har vedtatt at det skal bygges ny svømmehall i regi av svømmeklubben på Lagård, og deretter skal Egersundshallen gjennomgå en generaloppgradering. Dette vedtaket er så kostnadskrevende at kommunen vil risikere å ikke har råd til å ta disse svømmehallene i bruk når begge hallene står ferdige. Dette ønsker Venstre å unngå.


Kommunen må bli mye flinkere til å finne samlokaliserte løsninger med blant andre svømmeklubben og undervannsrugby klubben. Det må også være muligheter for familebading, lek og stup i en ny svømmehall. Den må også ha løsninger for rehabilitering og oppvarmede basseng.Venstre ønsker å være en pådriver for at en ny svømmehall har løsninger for alle behov som kommunen må dekke. Når alle løsningene er funnet, først da kan byggingen begynne.


Venstre tror at alle gode krefter vil klare i fellesskap finne de løsningene som kreves for at det kan finnes et økonomisk rom for en ny svømmehall også i Eigersund kommune. Gode investeringsløsninger gir også god driftsøkonomi. Dette vil gi et bedre svømmetilbud for alle i lang tid fremover.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page