top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Takk til Klokkergårdens Venner

Det var et massivt trykk fra Planteknisk Utvalg i Eigersund kommune om at lokalhistorien knyttet til Klokkergården på Helleland skulle legges under asfalt. Mange var overbevist om at ingen ville ta Klokkergården i bruk og at den bare stod til nedfalls.


Gjennom Facebook siden til Klokkergårdens Venner har det derimot i løpet av våren og sommeren tikket inn meldinger om dugnad etter dugnad som har satt kulturminnet bedre og bedre i stand. Etter mye strev er nå et råtnende tak rehabilitert.


Foto: Fortidsminneforeningen

Det har vært mange gode krefter i sving på Klokkergården på Helleland. Dette viser at det alltid er håp og at det er god grunn til å ha tro på en positiv stedsutvikling for Helleland.


Lokalhistorisk identitet er en bærebjelke i framtida for et bygdesamfunn. Derfor er det framtida for lokalsamfunnet på Helleland dugnadsgjengen på Klokkergården arbeider for. Venstre håper at Klokkergården kan bli et viktig samlingssted for de gode kreftene på Helleland og Venstre vil fortsatt gjøre det som vi kan for å støtte den videre driften av bygdetunet.
0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page