top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Stem på byen din

Eigersund er en bykommune og hele kommunens utvikling er avhengig av at byen oppfattes som attraktiv. Venstre vil noe med Egersund som en moderne by folk bor i. Den er tilrettelagt for kultur, syklende, gående, tiltrekker unge mennesker men samtidig ivaretar den kulturminnene. Derfor er din stemme til Venstre på valgdagen en stemme til byen vi alle er avhengig av.


Dagens flertall med Arbeiderpartiet og Høyre er et personbasert samarbeid uten visjoner og program. Dette gir ikke en positiv utvikling for kommunen. Venstre håper derfor at velgerne vil stemme på alternative partiers programmer og ikke personer på den kommende valgdagen.

Det er Venstre som passer på at vi får frihet fra særinteressers innflytelse i kommunen vår. Det er Venstre som prioriterer en bærekraftig framtid. Det er Venstre som sier ifra når de som står svakest i samfunnet ikke blir hørt. Det er Venstre som tar initiativ til en næringsvennlig og realistisk løsning på miljøspørsmålene. Det er Venstre som tør å tenke nytt og sosialt innenfor ansvarlige rammer. Det er bare Venstres definisjon av fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen.


Eigersund kommunen trenger å ha dette på programmet de neste fire årene. Derfor er din stemme til Venstre viktig på valgdagen. Godt valg!

0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page