top of page
Search

Nytt bibliotek i kulturbyen

Et moderne bibliotek er idag ikke bare et sted hvor vi låner en papirbok. Bokhyllen i dagens bibliotek er mer og mer elektronisk og...

Stem på byen din

Eigersund er en bykommune og hele kommunens utvikling er avhengig av at byen oppfattes som attraktiv. Venstre vil noe med Egersund som en...

Ingen flere vindmøller i Eigersund

Venstre har i mange år ønsket å styrke satsing på offshore fornybar energiproduksjon. De siste årene har Venstre vært en pådriver for...

Indre havn i Egersund

Indre havn i Egersund har siden byen ble grunnlagt vært det naturgitte utgangspunktet for bosetting i områdene rundt Eigerøy....

Turvei rundt Langevann

Før sommeren stemte kommunestyret imot å fullføre den allerede prosjekterte turveien rundt vestsiden av Langevann. Venstre stemte derimot...

Dalane Energi må ikke selges

Energimarkedet er i sterk endring. Det er ikke lenger bare vannkraft til panelovner og lyspærer et energiselskap skal levere. Det er...

Et fungerende lokaldemokrati

Det at Eigersund har demokratiske valg betyr ikke at kommunen har et godt fungerende lokaldemokrati. Demokratiet er avhengig av at...

Svømmetilbud for alle

Venstre vil bidra mer til at det blir bygget en ny svømmehall på Lagård. Kommunestyet har vedtatt at det skal bygges ny svømmehall i regi...

Takk til Klokkergårdens Venner

Det var et massivt trykk fra Planteknisk Utvalg i Eigersund kommune om at lokalhistorien knyttet til Klokkergården på Helleland skulle...

bottom of page