top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Et fungerende lokaldemokrati

Det at Eigersund har demokratiske valg betyr ikke at kommunen har et godt fungerende lokaldemokrati. Demokratiet er avhengig av at tilstrekkelig og relevant kunnskap når frem til velgerne.


Inntreden av sosiale medier som kommunikasjon mellom politikere og velgere har gjort Eigersund til en mindre demokratisk kommune. Sannheter og usannheter om kommunens utfordringer blandes i et virvar av følelsesladde utsagn på forskjellige sosiale medier. Hyggelige hilsener blir viktigere enn interessante og opplysende diskusjoner. Valgomater gjør et utvalg av mer eller mindre relevante saker og gir velgerne en følelse av at de nå vet nok til å kunne stemme.


Partiene kan i dette kunnskaps vakuumet tillate seg å være mindre demokratiske. Koalisjonen mellom Arbeiderpartiet og Høyre har de siste åtte årene medført at avgjørelsene ofte tas uten offentlig politisk debatt og uten en referanse til et politisk program. Dette svekker engasjementet for politikk i lokalsamfunnet.


Venstre vil arbeide for at lokaldemokratiet blir styrket og at velgernes politiske preferanser blir tatt på alvor. Venstre vil ha et samarbeid med andre parti basert på resultat fra forhandling om gjennomføring av politiske program. Venstre ønsker derfor å gjøre det vi kan for å verne om et fungerende lokaldemokrati og håper å få velgerne med oss på dette.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page