top of page
Search
  • Writer's pictureØyvind Misje

Turvei rundt Langevann

Før sommeren stemte kommunestyret imot å fullføre den allerede prosjekterte turveien rundt vestsiden av Langevann. Venstre stemte derimot for at turveien skulle fullføres.

Det økonomiske handlingsrommet brukte turveimotstanderne selv opp i det foregående kommunestyremøtet. Da foreslo de ekstra tiltak utenom agendaen uten at disse var saksbehandlet og vurdert opp mot prosjekter som allerede var vedtatt. Da mente turveimotstanderne at det var økonomisk rom for disse impulstiltakene ettersom årsresultatet fra 2018 var bedre enn forventet.


Turveien rundt Langevann var ferdigprosjektert i 2013 og vedtatt gjennomført av kommunestyret samme år.


Her stopper kommunestyrets bevilgninger til turvei

Turveier er et viktig folkehelsetiltak og viktig for å bli en attraktiv kommune. Spesielt for småbarnsfamilier og bevegelseshemmede vil den universelt utformede turveien rundt Langevann bli et kjærkomment tilskudd til nettverket av turveier i kommunen.


Selv om turveien rundt Langevann blir realisert så gjenstår belysning. Turveien mellom Hellvik, Maurholen og Eie mangler også belysning, men dette kan heller ikke gjennomføres så lenge kommunestyret ikke prioriterer gjennomføring av vedtatte turveiprosjekter. Venstre har programfestet at turveier skal ferdigstilles innen utgangen av neste periode.

0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page